top of page
יולה עיצוב ובניית אתרים לאמנים

ספרים

נמלה, יעל אלון-רוזנשיין, יולה עיצוב גרפי

ספר

ספר הוא טקסט מודפס או כתוב בכתב יד, שדפיו כרוכים יחדיו.

ספר, במשמעות המקובלת של מושג זה במאות השנים האחרונות, כולל:

  • כריכה אחורית וקדמית: זאת יכולה להיות קשה או רכה, ובדרך כלל עבה ועמידה יותר מדפי הספר. ישנם ספרים, כמו ספרי תינוקות רבים, שהדפים והכריכה קשים ועמידים באותו אופן.

  • דפי הספר: מכילים את תוכנו.

  • שדרה (שדרית): מקום מפגש דפי הספר. בספרונים דקים השדרה יכולה להיות עם סיכות שידוך ובספרים עבים היא משטח חזק כמו הכריכה אליו מודבקים או תפורים דפי הספר.

עוביו של ספר מוגבל לסנטימטרים מעטים, ולכן כאשר תכולתו של ספר עולה על 1,000 דפים, ולעיתים אף פחות, נהוג לפצלו לכרכים אחדים, כך שכל כרך כרוך בנפרד.

bottom of page